سوابق کاری در زمینه مترو و راه‌ آهن

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ مطالعات ریلی کرمانشاه بروز رسانی حجم سفرها در سال‎های افق طرح سازمان قطار شهری کرمانشاه
۲ آمارگیری کنترلی سیستم قطار شهری کرمانشاه شهرداری کرمانشاه
۳ مطالعات امکان سنجی قطار شهری کرمانشاه وزارت کشور
۴ بازنگری مطالعات ترافیکی و امکان سنجی خطوط 2،3و4 قطار شهری مشهد شرکت قطارشهری مشهد
۵ مطالعات انتخاب سیستم حمل ونقل ریلی تهران شرکت قطارشهری مشهد
۶ مطالعات انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی در کریدورهای منتخب شهر تهران سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
۷ تعیین مسیر و موقعیت ایستگا ه های مترو خط 3 شرکت راه آهن تهران وحومه
۸ مطالعات حمل ونقل ریلی شهر کرج وحومه سازمان قطار شهری کرج
۹ طرح آمارگیری مبداء –مقصد قطار خطوط 1،2و5 متروی تهران شرکت راه آهن تهران وحومه
۱۰ بهینه سازی فرآیندهای عملیاتی در راه‎آهن ایران مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری
۱۱ پروژه آمارگیری مترو تهران-کرج قطار شهری کرج
TOP