مطالعات مترو و راه‌ آهن

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 خدمات مشاوره پروژه EPC طرح و اجرای توسعه ایستگاه ساقه و زیرسازی خط سیلو به ایستگاه ساقه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران – شرکت نسران
2 مطالعات ريلي کرمانشاه به روزرساني حجم سفرها در سالهاي افق طرح سازمان قطار شهری کرمانشاه
3 آمارگیری کنترلی مطالعات سیستم قطارشهری کرمانشاه شهرداری کرمانشاه
4 مطالعات امکانسنجی سیستم قطارشهری کرمانشاه وزارت کشور – دفتر حمل و نقل و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
5 بازنگری مطالعات ترافیکی و امکان سنجی خطوط 2،3 و 4 قطار شهری مشهد شرکت قطار شهری مشهد
6 مطالعات انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
7 تعیین مسیر و موقعیت ایستگاه های مترو خط 3 (ادامه شمال شرقی) شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)
8 بهينه سازي فرايندهاي عملياتي در راه آهن ايران با استفاده از مدلهاي رياضي مرکز تحقيقات و آموزش وزارت راه و شهرسازی
9 مطالعات انتخاب سیستم حمل و نقل ریلی در کریدورهای منتخب شهر تهران سازمان حمل و نقل ترافیک تهران
10 مطالعات حمل ونقل ریلی شهر کرج وحومه شهرداری کرج(سازمان قطار شهری کرج)
11 طرح آمارگیری مبداء –مقصد قطار خطوط 1،2و5 متروی تهران شرکت راه آهن تهران وحومه
12 پروژه آمارگیری مترو تهران-کرج قطار شهری کرج
TOP