درباره شرکت مهندسی طرح هفتم

  • مهندسین مشاور طرح هفتم با داشتن حدود 37 سال سابقه، رتبه یک راهسازی، رتبه یک ترافیک و حمل و نقل و در اختیار داشتن مدیران، کارشناسان ارشد، کارشناسان و کمک کارشناسان ورزیده در رشته های مهندسی راه، برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک، سازه، ژئوتکنیک و دیگر رشته های مهندسی عمران از بهترین و معتبرترین دانشگاه های کشور، در حال فعالیت می باشد. مرور مطالعات حمل و نقل در کشور و چهار شهر بزرگ ایران (تهران- مشهد- اصفهان و شیراز) با شرکت رامبول دانمارک برای بانک جهانی، مطالعات زیرساخت های شبکه جاده ای کشور با شرکت فرانسوی اژیس در قالب طرح جامع حمل و نقل کشور برای وزارت راه و شهرسازی و انجام مطالعات کریدور 10 برای شرکت آناس ایتالیا برخی از همکاری های بین المللی شرکت طرح هفتم در کنار پروژه های بیشمار انجام شده در اقصی نقاط میهن عزیزمان می باشد. با توجه به تفاوت های عمده در مطالعات حمل و نقل درون شهری با مطالعات حمل و نقل برون شهری، صرفاً مشاورینی می توانند در هر دو زمینه فوق فعالیت نمایند که توانایی های لازم را دارا باشند. خوشبختانه مهندسین مشاور طرح هفتم در هر دو زمینه حمل و نقل درون شهری و برون شهری فعالیت داشته و به خصوص پروژه های متعددی را در هر دو حوزه خصوصاً در زمینه حمل و نقل درون شهری به انجام رسانده و یا در دست مطالعه دارد.

سوابق کاری و پروژه ها

مشاوره در امور طراحی و نظارت راه , پل , تونل , تقاطع و تبادل

مشاوره در امور مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری

مشاوره در امور طرح های جامع حمل و نقل و سازماندهی ترافیکی

مشاوره در امور مدیریت ایمنی سیستم های حمل و نقل

تعداد پروژه های انجام شده و در حال اجرای گروه مهندسین مشاور طرح هفتم در سراسر کشور

اخبار و مقالات

TOP