درباره شرکت مهندسی طرح هفتم

  • مهندسین مشاور طرح هفتم که بیش از سی سال از تاریخ تاسیس آن می‎گذرد، با در اختیار داشتن مدیران،کارشناسان ارشد،کارشناسان و کمک کارشناسان ورزیده در رشته های مهندسی راه ، برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک ،ژئوتکنیک و دیگر رشته های مهندسی عمران که ازفارغ التحصیلان بهترین و معتبرترین دانشگاه های کشور می باشند ، فعالیت خود را آغاز نموده است. اساس کار و ایده این مهندسین مشاور از ابتدا بر مبنای کیفیت کار و صداقت با کارفرما گذاشته شده و معتقد است که مهندسین مشاور موقعی که از طرف کارفرما (اعم از حقوقی یا حقیقی) طرف مشورت قرار می¬گیرد، وظیفه دارد حقایق را بدون کم و کاست در اختیار وی قرار دهد، هر چند ممکن است در پاره¬ای موارد از نظر مادی منافع مهندسین مشاور را در بر نداشته و یا حتی از آن بکاهد. تداوم این سیاست و هدف بوده است که خوشبختانه این مهندسین مشاور را در بین همکاران و سایر مشاوران از این لحاظ شاخص ساخته و استفسار از کارفرمایان طرف قرارداد با این مهندسین مشاور موید این مدعا خواهد بود.

سوابق کاری و پروژه ها

مشاوره در امور طراحی و نظارت راه , پل , تونل , تقاطع و تبادل

مشاوره در امور مدیریت و برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری

مشاوره در امور طرح های جامع حمل و نقل و سازماندهی ترافیکی

مشاوره در امور مدیریت ایمنی سیستم های حمل و نقل

اخبار و مقالات

TOP