سیدعلی اصغر آمیری

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

سید محمد مدرس دزفولی

نایب رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

سید علی مدرس دزفولی

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

علیرضا فندرسکی

مدیر عامل

فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

عباس بابازاده

مشاور عالی ترافیک

دکترای عمران برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

شقایق قادری

کارشناس IT

لیسانس فناوری اطلاعات

محمدرضا بهنام حسین پور

مدیر پروژه نظارت

لیسانس مهندسی عمران

حسین زنگنه

مدیر کسب و کار

لیسانس مهندسی برق قدرت

اسماعیل حمیدی مرغوب

مدیر پروژه نظارت

لیسانس مهندسی عمران

حسین محمد زاده

مدیر بخش سازه

فوق لیسانس مهندسی زلزله

عمران دهقانی فیروزآبادی

مدیر پروژه نظارت

لیسانس مهندسی ساختمان

حمیدرضا نورزادی

مدیر فنی بخش نظارت

لیسانس مهندسی راه و ساختمان

افشین حفظی

مدیر پروژه نظارت

فوق لیسانس مهندسی سازه

علی اصغر والی پور بهشت آبادی

مدیر پروژه نظارت

لیسانس مهندسی عمران

صابر فندرسکی

مدیر پروژه مطالعات سیویل

فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک

علی درستکار

مدیر پروژه نظارت

لیسانس مهندسی عمران

حمید رضائی پناه

مدیر پروژه‌

لیسانس مهندسی ساختمان

پیمان طالقانی

مدیر پروژه راه

فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی شهری

مسعود متولیان

مدیر پروژه راه

لیسانس مهندسی زمین شناسی

محمدامین محمدی

کارشناس ارشد سیویل

فوق لیسانس مهندسی راه و ترابری

جواد زلفی گل

مدیر پروژه های مقاوم سازی

فوق لیسانس مهندسی زلزله

غلامرضا فندرسکی

کارشناس HSE

لیسانس مهندسی عمران

شکوفه رسول زاده

کارشناس ارشد ترافیک

فوق لیسانس مهندسی راه و ترابری

هاله دهقان دره

کارشناس اقتصاد

لیسانس اقتصاد نظری

احمد انصاری

کارشناس قراردادها و مناقصات

لیسانس مدیریت بازرگانی

عادل توکلی

کارشناس متره و برآورد

لیسانس مهندسی عمران

حامد فندرسکی

کارشناس متره و برآورد

لیسانس مهندسی عمران

محمدرضا گله دونی

کارشناس متره و برآورد

لیسانس مهندسی عمران

سید هاشم حسینی

کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل

فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

مصطفی جعفری

کارشناس برنامه ریزی حمل و نقل

لیسانس مهندسی عمران - راه

مهدی سندگل

کارشناس ایمنی و علائم

لیسانس مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری

مرتضی فندرسکی

کارشناس عمران

لیسانس مهندسی عمران

عقیل فندرسکی

کارشناس عمران

لیسانس مهندسی عمران

فاطمه جعفری

کارشناس عمران

لیسانس مهندسی عمران

وحید ابوالحسنی رهنما

کارشناس ارشد

فوق لیسانس زمین شناسی مهندسی

ابراهیم امیری

کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

فوق لیسانس مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل

حسن طارمی

کارشناس ترافیک

لیسانس مهندسی تکنولوژی عمران

TOP