نحوه تضمین کیفیت

شرکت مهندسین مشاور طرح هفتم با هدف ارایه خدمات مشاوره مهندسی در زمینه طراحی و نظارت بر پروژه های راهسازی و مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل تاسیس گردیده است.
این شرکت پیوسته در راستای بهبود مستمر فرایندها و افزایش رضایتمندی کارفرمایان حرکت نموده است و اینک به عنوان گامی دیگر اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت و تضمین کیفیت براساس استاندارد ISO9001 نگارش 2000 گردیده است. در این راستا، این مهندسین مشاور جهت گیری کلان خود را به شرح زیر اعلام داشته و کماکان خود را در قبال آنها متعهد می داند:
-اجرای پروژه ها مطابق با مشخصات و الزامات و کیفیت مورد توافق در قرارداد با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی در راستای افزایش رضایتمندی کارفرمایان
-آموزش مستمر مدیران و همکاران شرکت و ارتقای سطح دانش و آگاهی های تکنیکی و کیفیتی مرتبط با فعالیتهای شرکت
-پایبندی به اجرای دقیق پروژه ها بر طبق برنامه زمان بندی مربوطه
این مهندسین مشاور با درک ویژگی های خاص مطالعات راهسازی، به کمک سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 نگارش 2000 ، نظم و برنامه ریزی جامعی بر فرآیند کار خود حاکم نموده و این موضوع باعث گردیده کارفرما با اطمینان و آرامش بیشتری با مشاور ارتباط برقرار نماید و به علاوه، فرآیند کنترل کیفی QC/QA گزارش ها به صورتی جامع تر و کامل تر از گذشته اعمال خواهد شد.
علاوه بر آن، ساختار مهندسین مشاور طرح هفتم از دیرباز به گونه ای طراحی شده است که روند انجام مطالعات و گزارش¬های خروجی آن، از کانال های متعددی عبور کرده و تا حد ممکن، پالایش و اصلاح شود.
به عنوان مثال می توان به فرآیند نگارش گزارش ها اشاره نمود. پس از نگارش گزارش توسط کارشناس، متن آن طی چند جلسه کارشناسی بین مسئول پروژه و کارشناس مورد بررسی و اصلاح فنی و ادبی قرار می¬گیرد. در گام دوم، گزارش
تکمیل شده برای بازبینی و هماهنگی فنی و ادبی توسط مدیر فنی پروژه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاحات و نکات لازم با مسئول پروژه مطرح می شود.
در گام سوم، گزارش اصلاح شده، توسط مدیر پروژه مورد مطالعه انتقادی و موشکافانه قرار می گیرد. در گام چهارم، مدیر اجرایی پروژه نیز با بررسی گزارش نهایی، توصیه هایی را برای ارتقای کیفی آن مطرح می کند. به این ترتیب، و با عبور گزارش از حداقل سه فیلتر متخصص و فنی، می توان تا حد زیادی به کیفیت خروجی مطالعات اطمینان داشت.
سایر بخش ها و فعالیت های مطالعاتی و نظارت نیز از روند مشابهی پیروی می کنند، تا مشاور صحت و دقت عملکرد خود و کیفیت مطالعات و نظارت را آگاهانه تضمین نماید.

TOP