مطالعات طرح جامع و ساماندهی حمل و نقل

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 مطالعات جامع حمل و نقل شهری اصفهان و حومه شهرداری اصفهان
2 مطالعه سیستم یکپارچه حمل و نقل همگانی تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
3 مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر همدان شهرداری همدان
4 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شهرکرد شهرداری شهرکرد
5 انجام خدمات مشاوره برای مطالعات ساماندهی ترافیک هسته مرکزی شهر آبادان و قطعه اول بلوار شهید یاسینی و بلوار خلیج فارس در منطقه آزاد اروند سازمان منطقه آزاد اروند
6 مطالعات طرح جامع فرودگاه زابل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی)- معاونت عملیات فرودگاهی
7 مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر قم شهرداری قم
8 نظارت بر قرارداد مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر خرم آباد شهرداری خرم آباد
9 مطالعات جامع حمل و نقل و امکان سنجی سیستم انبوه بر در جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش
10 تهیه شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
11 مطالعات جامع حمل و نقل وترافیک شهر زنجان شهرداری زنجان
12 بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجری طرح فاز 2 توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
13 خدمات آمارگیری درخصوص پروژه بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
14 مطالعات ساماندهی ترافیکی پیرانشهر شهرداری پیرانشهر
15 بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد شهرداری مشهد
16 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر اراک شهرداری اراک
17 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر ارومیه شهرداری ارومیه
18 مطالعات ساماندهی ترافیکی محور کمربندی شهر گرگان به طول تقریبی 12 کیلومتر و طراحی مرحله اول و دوم تقاطعهای آن شهرداری گرگان
19 مطالعات جامع حمل ونقل کشور در بخش زیر ساختهای شبکه جاده ای مهندسین مشاور مترا
20 تدوین قوانین و مقررات جامع حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور
21 خدمات مطالعات طرح جامع فرودگاه بندرعباس سازمان هواپیمایی کشور
22 مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد علوي شهرداری شهر جدید علوی
23 مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد سهند شهرداری شهر جدید سهند
TOP