سوابق کاری در زمینه طرح های جامع و ساماندهی حمل و نقل

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
17 مطالعات طرح جامع فرودگاه زابل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
16 مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر قم شهرداری قم
15 تهیه شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور
14 بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد شهرداری مشهد
13 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر ارومیه شهرداری ارومیه
12 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر اراک شهرداری اراک
11 مطالعات جامع حمل و نقل وترافیک شهر زنجان شهرداری زنجان
10 مطالعات جامع حمل ونقل وامکان سنجی سیستم انبوه بر در جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش
9 پروژه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد علوي شهرداری شهرجدید علوی
8 پروژه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد سهند شهرداری شهرجدید سهند
7 مطالعات جامع حمل ونقل کشور در بخش زیر ساختهای شبکه جاده ای مهندسین مشاور مترا
6 انجام خدمات نظارت برقرارداد مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر خرم‎آباد شهرداری خرم‎آباد
5 مطالعات طرح جامع فرودگاه بندر عباس سازمان هواپیمایی کشور
4 بازنگری مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی وزارت راه وترابری-مجری طرح فاز 2 توسعه فروگاه بین المللی امام خمینی
3 مطالعات ساماندهی ترافیکی پیرانشهر شهرداری پیرانشهر
2 مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر گرگان شهرداری گرگان
1 مطالعات ساماندهی شبکه معابر و مدلسازی منطقه 17 تهران شهرداری منطقه 17 استان تهران
TOP