سوابق کاری در زمینه طرح های جامع و ساماندهی حمل و نقل

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 مطالعه سیستم یکپارچه حمل و نقل همگانی تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
2 مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر همدان شهرداری همدان
3 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شهرکرد شهرداری شهرکرد
4 انجام خدمات مشاوره برای مطالعات ساماندهی ترافیک هسته مرکزی شهر آبادان و قطعه اول بلوار شهید یاسینی و بلوار خلیج فارس در منطقه آزاد اروند سازمان منطقه آزاد اروند
5 مطالعات طرح جامع فرودگاه زابل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی)- معاونت عملیات فرودگاهی
6 مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر قم شهرداری قم
7 نظارت بر قرارداد مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر خرم آباد شهرداری خرم آباد
8 مطالعات جامع حمل و نقل و امکان سنجی سیستم انبوه بر در جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش
9 تهیه شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
10 مطالعات جامع حمل و نقل وترافیک شهر زنجان شهرداری زنجان
11 بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجری طرح فاز 2 توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
12 خدمات آمارگیری درخصوص پروژه بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
13 مطالعات ساماندهی ترافیکی پیرانشهر شهرداری پیرانشهر
14 بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد شهرداری مشهد
15 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر اراک شهرداری اراک
16 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر ارومیه شهرداری ارومیه
17 مطالعات ساماندهی ترافیکی محور کمربندی شهر گرگان به طول تقریبی 12 کیلومتر و طراحی مرحله اول و دوم تقاطعهای آن شهرداری گرگان
18 مطالعات جامع حمل ونقل کشور در بخش زیر ساختهای شبکه جاده ای مهندسین مشاور مترا
19 تدوین قوانین و مقررات جامع حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور
20 خدمات مطالعات طرح جامع فرودگاه بندرعباس سازمان هواپیمایی کشور
21 مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد علوي شهرداری شهر جدید علوی
22 مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد سهند شهرداری شهر جدید سهند
TOP