سوابق کاری در زمینه طرح های جامع و ساماندهی حمل و نقل

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر قم شهرداری قم
۲ تهیه شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور
۳ بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد شهرداری مشهد
۴ مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر ارومیه شهرداری ارومیه
۵ مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر اراک شهرداری اراک
۶ مطالعات جامع حمل و نقل وترافیک شهر زنجان شهرداری زنجان
۷ مطالعات جامع حمل ونقل وامکان سنجی سیستم انبوه بر در جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش
۸ پروژه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد علوي شهرداری شهرجدید علوی
۹ پروژه مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد سهند شهرداری شهرجدید سهند
۱۰ مطالعات جامع حمل ونقل کشور در بخش زیر ساختهای شبکه جاده ای مهندسین مشاور مترا
۱۱ انجام خدمات نظارت برقرارداد مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک شهر خرم‎آباد شهرداری خرم‎آباد
۱۲ مطالعات طرح جامع فرودگاه بندر عباس سازمان هواپیمایی کشور
۱۳ بازنگری مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی وزارت راه وترابری-مجری طرح فاز 2 توسعه فروگاه بین المللی امام خمینی
۱۴ مطالعات ساماندهی ترافیکی پیرانشهر شهرداری پیرانشهر
۱۵ مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر گرگان شهرداری گرگان
۱۶ مطالعات ساماندهی شبکه معابر و مدلسازی منطقه 17 تهران شهرداری منطقه 17 استان تهران
TOP