سوابق کاری در زمینه طرح های جامع و ساماندهی حمل و نقل

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر همدان شهرداری همدان
2 طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر شهرکرد شهرداری شهرکرد
3 انجام خدمات مشاوره برای مطالعات ساماندهی ترافیک هسته مرکزی شهر آبادان و قطعه اول بلوار شهید یاسینی و بلوار خلیج فارس در منطقه آزاد اروند سازمان منطقه آزاد اروند
4 مطالعات طرح جامع فرودگاه زابل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی)- معاونت عملیات فرودگاهی
5 مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل شهر قم شهرداری قم
6 نظارت بر قرارداد مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر خرم آباد شهرداری خرم آباد
7 مطالعات جامع حمل و نقل و امکان سنجی سیستم انبوه بر در جزیره کیش سازمان منطقه آزاد کیش
8 تهیه شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
9 مطالعات جامع حمل و نقل وترافیک شهر زنجان شهرداری زنجان
10 بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجری طرح فاز 2 توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11 خدمات آمارگیری درخصوص پروژه بازنگری مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مجری طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
12 مطالعات ساماندهی ترافیکی پیرانشهر شهرداری پیرانشهر
13 بهنگام سازی مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد شهرداری مشهد
14 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر اراک شهرداری اراک
15 مطالعات جامع حمل ونقل و ترافیک شهر ارومیه شهرداری ارومیه
16 مطالعات ساماندهی ترافیکی محور کمربندی شهر گرگان به طول تقریبی 12 کیلومتر و طراحی مرحله اول و دوم تقاطعهای آن شهرداری گرگان
17 مطالعات جامع حمل ونقل کشور در بخش زیر ساختهای شبکه جاده ای مهندسین مشاور مترا
18 تدوین قوانین و مقررات جامع حمل و نقل و ترافیک وزارت کشور
19 خدمات مطالعات طرح جامع فرودگاه بندرعباس سازمان هواپیمایی کشور
20 مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد علوي شهرداری شهر جدید علوی
21 مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك شهر جديد سهند شهرداری شهر جدید سهند
TOP