سوابق کاری در زمینه راهسازی

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
۱ قرارداد انجام خدمات مشاوره برای مطالعات و نظارت عالیه و کارگاهی بهسازی معابر در بخشی از شهر آبادان سازمان منطقه آزاد اروند
۲ مطالعات واریانت نقطه پرتصادف نعل اشکنان درمحور فارسان-چلگرد شهرداری کرمانشاه
۳ مطالعات فاز یک و دو (اصلاح هندسی) و مطالعه و تهیه نقشه های فاز یک و دو پل ورودی خیابان دهقان- شهرداری اوشان، فشم، میگون سازمان همیاری شهرداری‌های استان تهران
۴ مطالعات توجیه اولیه احداث باند دوم محور قدیم قصر شیرین-سرپل ذهاب معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی
۵ مطالعات مرحله 1و 2 محور پاشنه زاگرس به طول 220 کیلومتر ( حدفاصل حسینیه تا ایذه ) اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
۶ بازبینی مطالعات مرحله اول (توجیه نهایی) و انجام مطالعات مرحله (طراحی تفضیلی ) قطعه دوم محور پاشنه زاگرس به طول 116 کیلومتر (حدفاصل لالی – ایذه) وزارت راه و شهرسازی
۷ مطالعات جاده های دسترسی مناطق نفت مرکزی ایران وزارت نفت- شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
۸ خدمات نظارت عالیه وکارگاهی پروژه ساخت کنارگذر دهگلان در محور سنندج- همدان شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۹ پروژه مطالعات مقدماتی و مرحله اول محور فیروزآباد- فراشبند وزارت راه و شهرسازی
۱۰ مطالعات مقدماتی افزایش ظرفیت محور شرقی- غربی گیلان (چالوس- رضوانشهر) شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۱۱ طراحی و نظارت بر اجرای پل‎های دوربرگردان تقاطع کاشانی-تختی با جاده ساوه شهرداری اسلامشهر
۱۲ نظارت بر عملیات اجرایی چهارخطه نمودن محور کلیدبر- ماسال قطعه اول و سوم اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۱۳ مطالعات توجیه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت محور کازرون- فراشبند- فیروزآباد وزارت راه و شهرسازی
۱۴ نظارت بر عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح ده مجنون شهرداری کرمانشاه
۱۵ مطالعات مرحله اول و دوم تقاطع بیمارستان در محور کلیدبر اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۱۶ مطالعات مرحله دوم باند دوم بم – زاهدان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
۱۷ مطالعات مقدماتی تقاطع غیرهمسطح سیدالشهدا شهرداری زنجان
۱۸ مطالعات مرحله اول و دوم کمربندی طاهرگوراب اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۱۹ نظارت بر عملیات اجرایی (فازسوم) تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین شهرداری کرمانشاه
۲۰ بازنگری مطالعات مرحله اول ودوم محور چمخاله - رودسر -کسگرمحله اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۲۱ مطالعات تقاطع غیر همسطح ابتدای کمربندی ماسال اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۲۲ مطالعات مرحله اول بهسازی نوع (هـ) محور بم - زاهدان اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان
۲۳ مطالعات مرحله دوم باند دوم بم - شوره گز فهرج اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۲۴ نظارت کارگاهی و عالیه محور مرجغل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
۲۵ مطالعات مراحل اول و دوم پل بزرگ شلمان‎رود محور راه حسن رود- چمخاله- رودسر اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۲۶ مطالعات آهار - شهرستانک اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
۲۷ نظارت بر عملیات اجرایی چهار خطه نمودن محور کلیدبر- ماسال اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۲۸ انجام، تدقیق وکنترل مطالعات توجیهی راههای استانهای آذربایجان شرقی وغربی وزارت راه – معاونت برنامه ریزی و مطالعات
۲۹ مطالعات مرحله اول و دوم بهسازی نوع (د-ب) قطعه اول راه کلید بر اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۳۰ مطالعات مراحل مقدماتی، اول و دوم واریانتهای گردنه صلوات آباد محور سنندج- همدان اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
۳۱ مطالعات قوچان-سبزوار وزارت راه – معاونت برنامه ریزی و مطالعات
۳۲ مطالعات مرحله اول و دوم راه روستایی ماهروزه به آبکنار اداره کل راه‎ و شهرسازی استان گیلان
۳۳ مطالعات مراحل اول و دوم تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین کرمانشاه شهرداری کرمانشاه
۳۴ مطالعات مقدماتی و مرحله اول بهسازی محور کلیشم – دیلمان - سیاهکل وزارت راه – معاونت برنامه ریزی و مطالعات
۳۵ مطالعات مرحله اول و دوم چمخاله -رودسر اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۳۶ مطالعات مقدماتی ومرحله اول محور کنارتخته- خشت وزارت راه – معاونت برنامه ریزی و مطالعات
۳۷ مطالعات مقدماتی و مرحله اول محور ساوه- تفرش- آشتیان- اراک وزارت راه و شهرسازی
۳۸ مطالعات مرحله اول و دوم کمربندی شهر رشت محدوده میدان گیل- میدان شهید افتخاری شهرداری رشت
۳۹ مطلاعات مقدماتی و مرحله اول محور تبریز- خواجه- ورزقان- خاروانا- نوردوز وزارت راه و شهرسازی
۴۰ خدمات نظارت عالیه و کارگاهی پروژه ساخت محور دروازه سنگی حاجی آباد فشم اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
۴۱ مطالعات بهسازی محور رشت- لاهیجان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۴۲ مطالعات مقدماتی و مرحله اول محور ممسنی- بابامنیر- میشان علیا- بندرگناوه وزارت راه و شهرسازی
۴۳ مطالعات اصلاح هندسی تقاطع‎های شهر دلیجان شهرداری دلیجان
۴۴ مطالعات مقدماتی و مرحله اول بهسازی محور تبریز- اسپیدان- ورزقان وزارت راه و شهرسازی
۴۵ مطالعات مراحل اول و دوم ساخت کنارگذر پیربازار (گیلان) اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۴۶ مطالعات واریانت محدوده حاجی‎آباد از محور شمشک- دیزین اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
۴۷ مطالعات طرح جامع شبکه راه‎های روستایی استان گیلان اداره کل راه و ترابری استان گیلان
۴۸ مطالعات توجیه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت محور هشتگرد- کرج وزارت راه و شهرسازی
۴۹ مطالعات امکان سنجی کنارگذر شمال تهران سازمان فنی و مشاور شهرداری تهران
۵۰ بهسازی راه فرعی محور خواچکین- پیربازار- ضیابر اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۵۱ پروژه بهسازی راه فرعی فومن- ماسوله اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۵۲ پروژه مطالعات مقدماتی و مراحل اول ودوم بزرگراه سنندج- داشبلاغ اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان
۵۳ مطالعات توجیه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت محور سردشت- پیرانشهر وزارت راه و شهرسازی
۵۴ مطالعات مراحل اول و دوم ساخت کنارگذر مرجغل (گیلان) اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۵۵ مطالعه و بهسازی و تعریض راه قوچک- شمشک- دیزین و اوشان- آهار- شهرستانک اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
۵۶ مطالعات بهسازی محور خمام- آستانه اشرفیه اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۵۷ مطالعات توجیه فنی و اقتصادی افزایش ظرفیت محور شیراز- فیروزآباد وزارت راه و شهرسازی
۵۸ مطالعات بهسازی محور سیاهکل- دیلمان اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان
۵۹ مطالعات بهسازی محور سیاهکل- دیلمان شهرداری زنجان
TOP