مطالعات ترافیک و حمل و نقل

ردیف موضوع قرارداد کارفرما
1 مطالعات حمل و نقل پاک شهر تهران سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
2 استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح منطقه 14 سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
3 مطالعات ترافیک منطقه ای با تقسیم بندی شهر در بخش شمال رودخانه قمرود شهرداری قم - معاونت حمل و نقل و ترافیک
4 استفاده از خدمات مهندسان مشاور در سطح مناطق 7 و 8 شهرداری شهر تهران شهرداری تهران - معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک
5 مطالعات برآورد تاثیر احداث زیرگذر سربازان گمنام در مدل ترافیکی شهر ارومیه شهرداری ارومیه
6 مطالعات تهیه و تدوین ضوابط چک لیستهای بازدید ایمنی و مطالعات ممیزی ایمنی در 10 معبر پر حادثه شهر تهران سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران
7 مطالعات ایمنی شهر مشهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد
8 مطالعات تغییر زمان بندی فعالیتهای روزانه شهرمشهد سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد
9 مطالعات رفع مشکلات ترافیکی هسته مرکزی شهر کرمانشاه شهرداری کرمانشاه
10 مطالعه اصلاح هندسی تقاطع ها و میادین شهر قم شهرداری قم
11 مطالعات ترافیکی اطراف ایستگاه گلشهر کرج سازمان قطارشهری کرج و حومه
12 بازبینی، تحلیل و نظارت بر طرح های حمل و نقل و ترافیک شهرهای بالای یک میلیون نفر سازمان شهرداری های کشور
13 تدوین ضوابط مکان‎یابی ایستگاههای اتوبوس درون شهری و الگوهای طراحی آن در کشور سازمان شهرداری های کشور
14 مطالعات مرحله دوم ساماندهی ترافیک شهر گرگان شهرداری گرگان
15 مطالعات شبکه و مدلسازی منطقه 17 شهرداری منطقه 17 استان تهران
16 مطالعات بهبود تردد و ايمني وسايل نقليه و عابرين پياده در خيابان وليعصر (عج) سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران
17 طراحي فاز يک و دو احداث مسير ويژه عابر پياده در خيابان ستارخان سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران
18 مطالعات مرحله اول و دوم طرح هندسي همسطح تقاطع سه راه خجير - جاده آبعلي فرماندهی قرارگاه پشتیبانی کل
19 مطالعات ساماندهی ترافیکی محدوده میدان نمازی – تقاطع ملا صدرا شهرداری شیراز - معاونت شهرسازی و معماری
20 مطالعات مقدماتي مرحله اول و دوم ميدان دانشجو شهرداری شیراز - معاونت شهرسازی و معماری
21 مطالعات مقدماتي مرحله اول - دوم پل تقاطع قصرالدشت - زرگري شهرداری شیراز - معاونت شهرسازی و معماری
22 مطالعات مقدماتی تقاطع بلوار مدرس، خیابان کاشانی و بلوار دانشجو شهرداری یزد
23 خدمات مهندس مشاور برای بازبینی، تحلیل و نظارت بر طرحهای حمل و نقل و ترافیک شهرهای با جمعیت بین پانصدهزار تا یک میلیون نفر جمعیت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
24 مروری بر مطالعات حمل و نقل در ایران و چهار شهر تهران- اصفهان- شیراز- مشهد بانک جهانی
25 پروژه ساماندهی معابر اطراف پارک سوار بیهقی- اراضی عباس‌آباد (تهران) سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
TOP