روش مدیریت اطلاعات و نظام مستندسازی

با عنایت به اخذ گواهی­نامه کنترل کیفیت براساس استاندارد ISO9001 نگارش 2000 توسط این مهندسین مشاور، مدیریت اطلاعات و نظام مستندسازی مطابق با ضوابط استاندارد مذکور و بر اساس روش اجرایی کنترل مستندات تدوین شده که به پیوست آورده شده است، انجام می­شود.

نظارت بر عملیات راهسازی، نیازمند گردآوری اطلاعات مختلف و گسترده­ای در زمینه­های گوناگون است. این اطلاعات که به عنوان زیربنا و منبع و مرجع آن محسوب می­شود، باید به صورت یک بانک اطلاعاتی مدون و منظم طبقه­بندی شود تا مراجعه­ها و کنترل­های بعدی با سهولت بیشتری انجام شود.

این بانک اطلاعاتی ترجیحاً در محیط­های متکی بر GIS و سازگار با سیستم­های اطلاعات مدیریتی MIS طراحی خواهد شد تا علاوه بر داده­های آماری، نمایش گرافیکی آن­ها نیز امکان­پذیر گردد.

کلیه فعالیت­های مشاور برای انجام نظارت شامل نامه­نگاری­ها، اسناد، مدارک، گزارش­ها، نقشه­ها و لوح­های فشرده­ای که در طی این پروژه مورد استفاده قرار گرفته، به صورتی مدون و منظم شماره­گذاری و به اصطلاح کدبندی شده و در پایان پروژه برای تکمیل آرشیو کارفرما، تقدیم خواهد شد.

بدیهی است آموزش نیروی انسانی کارفرما و توجیه کاربرد و نحوه استفاده از بانک­های اطلاعاتی، از وظایف اصلی مشاور است.

این سیستم براساس به کارگیری دانش، ابزار و تکنیک­های لازم در جریان اجرای فعالیتهای یک پروژه و به منظور رفع نیازهای آن از طریق تحقق فرآیندهای آغازین، برنامه­ریزی، اجرایی و کنترلی نهایی است.

این مهندسین مشاور در جهت نیل به اهداف تعیین شده توسط مدیریت، بکارگیری یکسری از استراتژیها در افقهای مختلف را در دستور کار دارد که اهم آن به قرار زیر می­باشد:

 • استراتژی کوتاه مدت
 • بهینه­سازی استفاده از ساعات کاری و عملکرد پرسنل
 • افزایش بهره وری با استفاده از تکنولوژی جدید و سیستم­های اتوماسیون
 • بهبود شرایط کاری و ایجاد انگیزه و اشتیاق در پرسنل
 • استراتژی میان مدت
 • افزایش و ارتقاء سطح علمی کارکنان با استفاده از دوره های آموزشی
 • افزایش سطح کیفی که مطالعات و طراحی ها با اعمال روشهای کنترل و ارتقاء کیفیت و کنترل پروژه
 • استراتژی بلندمدت
 • افزایش توان علمی پرسنل مهندسین مشاور با انگیزه افزایش خدمات مهندسی و مطالعاتی
 • ایجاد سیستم Marketing ، Advertisingمناسب جهت برقراری ارتباط با کارفرمایان بالقوه در خارج از کشور
 • ایجاد دفاتر منطقه­ای مهندسین مشاور در شهرستانها جهت حضور و ارائه مستقیم خدمات

TOP