تماس با ما

اطلاعات عمومی شرکت مهندسین مشاور طرح هفتم

تاریخ تأسیس: 1365                شماره ثبت:64190                     محل ثبت: تهران

شناسه ملی : 10101091795                                    کد اقتصادی : 411151434364

کدپستی:  1476684515

رتبه های سازمان

رتبه های سازمان مدیریت: گرید 1 حمل و نقل و ترافیک و گرید 1 راهسازی

آدرس

نشانی دفتر مرکزی : تهران – خیابان سردار جنگل- نبش خیابان مخبری – پلاک 45 – واحد4

پست الکترونیک

info@tarhehaftom.com

اطلاعات تماس

تلفن و دورنگار: 46049763 – 46049765 - 46048218

TOP